ยาวไปหรือสั้นไป สุดจะทนกับการทำงานที่นี้ มีแต่พวกตัวเหี้ยๆ ในหน่วยงาน บริหาร
เออดี เลี้ยงกันเอาไว้เหอะ พวกดีๆ เลียๆไปวันๆ ขอให้กองมันโดนยุบๆไปซะที
เดี่ยวนี้เลย เพราะอั๊วจะออกละ เซ็งมาก 

พนักงานตำแหน่งดูแลปรับปรุงข้อมูลระบบ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้าง
ของหน่วยงาน ฯ  เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญอย่างมากและถึงที่สุดมีบุคคลในหน่วยงาน เป็นจำนวนมากกว่า 2 บุคคลขึ้นไป
เป็นผู้มีตำแหน่งลูกจ้างประจำ และตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่อยากจะกล่าวให้เสียชื่อเสียหน่วยงานระบบราชการไทย
ได้สร้างการรบกวน  และประพฤติตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมแย่ๆ ชอบจับผิด ใส่ร้าย นินทา ใส่ความ
 และปล่อยปละละเลยงานในหน้าที่ตนเอง แต่กลับมีเวลาที่เหลือ  ในการมารบกวนการทำงานของผู้อื่นในหลายๆครั้ง
และที่หน่วยงานนี้เน้นการทำงานแบบระบบคนหมู่มาก ใครที่อยู่ในองค์กรนานๆจะได้รับความน่าเชื่อถือกว่า
แม้จะเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมแย่ๆ มากก็ตาม ก็ยังมีระบบคนหมู่มากค่อยช่วยเหลือ  ถึงแม้กระทั้งได้รับการข่มขู่
ในการทำร้ายร่างกาย จากกลุ่มบุคคลดังกล่าว  ก็ยังมีกลุ่มคนหมู่มาก เห็นเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปรกติ ข้าพเจ้าจึงได้ทำการเข้าแจ้งความ และได้แนบเอกสาร การแจ้งความ มาในรายการเอกสาร การทำเรื่องลาออก แล้ว
หน่วยงานนี้จึงเป็นหน่วยงานที่ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความชัดเจนในการทำงาน ดังนั้นหากผู้บริหารขององค์กรเห็นดีเห็นงามด้วยกับการกระทำสิ่งเหล่านี้ สู้ไปหาที่ดีกว่าที่จะมาอยู่ในสังคมแบบนี้ โดนทั้งจิก แอบใส่ร้ายป้ายสี นินทาเป็นหมู่คณะ
ด้วยที่ข้าพเจ้าไม่ใช่พวกชอบเลีย ประเภทลิ้นยาว ๆ เลียแข้งเลียขาไปวันๆ พูดตลบตะแลง ปลิ้นปล้อนไปวันๆ
เพื่อให้ตัวเองดูดี เลยโดนกลั่นแกล้งลับหลัง และยังใช้งานผิดประเภทไม่ตรงตามเนื่องงานที่ระบุ 
เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ทำงานผิดพลาดประการใด และไม่ได้ทุจริตในองค์กรให้เสียหาย แต่กลับตรงกับข้าม
กับบุคคลที่ชอบมาหาเรื่อง ทั้งโยนงานมาให้ ทั้งโทรตามให้ทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ด้วยแล้ว
แถมทั้งยังโดนใช้วาจาน้ำเสียงชั้นต่ำ กด กัดจิกก่อน จะให้อยู่เฉยๆให้โดยจิกกัดไปเท่าไหร่ถึงจะพอใจ
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงขอยื่นเรื่องลาออก เนื่องจากเหตุผลสั้น "มันดูถูกกันมากเกินไป" 
ไม่สามารถจะทนต่อการเหยียดหยามดูถูก การใส่ร้ายใส่ความของบุคคลที่นี้
 ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงเหมาะสมแก่การแจ้งเจตจำนงในการลาออก เนื่องจากใช้ "สติ" หาเหตุผล และที่มาที่ไปแล้ว
ถ้าแก้ที่ตัวบุคคลที่มีความคิดชั้นต่ำที่ชอบจับผิดหาเรื่องเหล่านั้นไม่ได้  ดังคำพูดประโยคหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องเดินออกไปเอง แล้วเหลือพวกประพฤติตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมแย่ๆ
ไว้ให้คู่ควรแก่องค์กรประดับความเป็น”อัปมงคล”ต่อไป การทำงานที่นี้ กับบุคคลเหล่านี้
ถือเป็นการสร้างความเสียหายทางจิตใจ สุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นอย่างยิ่ง  อันเนื่องจากข้าพเจ้าคิดแล้วว่า
งานในหน่วยงานราชการ เป็นที่ๆสำหรับใช้ภาษีประชาชนเพื่อ  “เลี้ยง” บุคคลที่ชอบให้มีการเลียแข็งเลียขามากกว่า
จะจัดจ้างบุคคลที่มีความสามารถในการทำงานมากกว่า  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ที่นี้ทั้งไม่เหมาะสม
แก่คนที่ตั้งใจจะมาทำงานเป็นอย่างยิ่ง เฉกเช่นนั้นตามมารยาทจึงทำหนังสือแจ้งให้ทราบ ตามความจริงทุกประการ
         และถ้าหาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องการเหตุผลดีๆ รักษาหน้าตาตามมารยาทแล้วละก็ ไม่มีอะไรจะกล่าว

 

Comment

Comment:

Tweet